ABSOLÚTNE PORADIE [ PDF ]

 

PORADIE - VEKOVÉ KATEGÓRIE [ PDF ]