foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

CTK ČERGOV 25

Cyklo-turistický klub ČERGOV


Vítajte na webe

CTK ČERGOV 25

Vážení priatelia,

cykloturistický klub CTK ČERGOV 25, organizuje 4 dni turistiky a bicyklovania v Slovenskom raji v termíne od 22. do 25.júla 2021 (štvrtok - nedeľa). Ubytovanie máme zabezpečené v chate LESANKA, ktorá sa nachádza v obci Stratená (0,5 km od vodnej nádrže Dedinky - Mlynky). Celý objekt chaty máme rezervovaný pre naše združenie, počet miest na chate je 26 lôžok. Cena na 1 osobu je 11,00 eur/ noc. Stravovanie je individuálne, s možnosťou opekania v blízkom altánku. Nevratnú zálohu za ubytovanie poprosím uhradiť na číslo úctu: SK03 1100 0000 0026 1583 6989 v termíne do 1.júla 2021, do poznámky napísať priezvisko odosieľateľa. Pri vyššom záujme ako 26 osôb, budú uprednostnení členovia CTK.

PS: pri chate je pozemok s možnosťou stanovania.

p.č.

meno a priezvisko

záloha

 1.

 Jozef Tkáč

 uhradené 33,00 eur

 2.

 Miriam Tkáčová

 uhradené 33,00 eur

 3.

 Samuel Tkáč

 uhradené 33,00 eur

 4.

 Filip Tkáč

 uhradené 33,00 eur

 5.

 Miroslav Čorňák

 neuhradené

 6.

 Jaroslav Daňko ml.

 uhradené 33,00 eur

 7.

 Martin Compeľ

 uhradené 33,00 eur

 8.

 Katarína Compeľová

 uhradené 33,00 eur

 9.

 Rastislav Compeľ

 uhradené 33,00 eur

 10.

 Sofia Compeľová

 uhradené 33,00 eur

 11.

 Jaroslav Petko

 uhradené 33,00 eur

 12.

 Simona Petková

 uhradené 33,00 eur

 13.

 Jaroslav Petko ml.

 uhradené 33,00 eur

 14.

 Kamila Semančiková

 uhradené 22,00 eur

 15.

 Karolína Semančiková

 neuhradené

 16.

 Tomáš Blaščák

 uhradené 33,00 eur

 17.

 Zuzka Blaščáková

 uhradené 33,00 eur

 18.

 Jozef Blaščák

 uhradené 33,00 eur

 19.

 Zdenka Blaščáková

 uhradené 33,00 eur

 20.

 Vladislav Mačišák

 uhradené 33,00 eur

 21.

 Ľubomír Duhaň ml.

 uhradené 33,00 eur

 22.

 Peter Borodáč

 uhradené 33,00 eur

 23.

 Jaroslav Daňko st.

 uhradené 33,00 eur

 24.

 Jarmila Daňková

 uhradené 33,00 eur

 25.

 Michal Koco

 uhradené 33,00 eur

 26.

 Soňa Jurčišinová

 uhradené 33,00 eur

 

Vážení priatelia,

 

touto cestou Vás chceme požiadať o prispenie 2% daní na činnosť občianskeho združenia CTK ČERGOV 25. Vaše finančné prostriedky budú využité v súlade s cieľmi občianskeho združenia a to najmä na výstavbu a údržbu oddychových zón, obnovu a revitalizáciu studničiek, organizovanie akcií pre deti a mládež spojené so zberom odpadu v prírode a pod.


Ďakujeme.

 

 

 

ČERGOVSKÝ NOČNÝ BEH 1. ROČNÍK

 

 

 

Propozície:

Organizátor behu: CTK Čergov 25

Kontakt:

   Jozef Blaščák 0918 516 810

   Ing. Jozef Tkáč 0905 284 224

Dátum: 5.9.2020 (sobota)

Prihlasovanie: >> predpredaj.sk <<

Registrácia: OcÚ Olejníkov, 18.00 - 19.45 hod

Štartovné: 15 EUR (platba cez predpredaj.sk)

zahŕňa: štartovací balíček, asistenčné služby HS Čergov, občerstvenie na trati, guláš a nápoj (pivo, kofola, čaj, káva), reprodukovaná hudba, odvoz batožiny do cieľa, odvoz účastníkov behu z obce Drienica (parkovisko v rekreačnej oblasti ski drienica) do miesta štartu

Štart: OcÚ Olejníkov, 20.00 hod

Cieľ: parkovisko Horský hotel Šport

Dĺžka trate: 13km

Povrch trate: asfalt, lesný chodník

Kategórie:

I. Muži A: 18 - 39 rokov

II. Muži B: 40 - 54 rokov

III. Muži C: 55 a viac

IV. Ženy A: 18 - 39 rokov

V. Ženy B: 40 a viac

Čelovka je povinná (odporúčame vziať si aj rezervnú)!

Možnosti ubytovania: 

Horský hotel Šport - Lysá

t.č. 0915 805 713

Po vyhlásení výsledkov je na Horskom hoteli Šport-Lysá pripravené občerstvenie a voľná zábava.

Podmienky účasti:

  • Podujatie sa uskutoční za každého počasia, v prípade extrémne nepriaznivého alebo chladného počasia si usporiadateľ z bezpečnostných dôvodov vyhradzuje právo na zmenu alebo zrušenie podujatia
  • V prípade odstúpenia z behu a nenahlásenia svojho odstúpenia organizátorovi, znáša následky spojené s jeho hľadaním sám účastník

Záverečné ustanovenia:

  • Účastníci štartujú na vlastné nebezpečenstvo, každý účastník sa musí pri registrácii preukázať dokladom totožnosti
  • Usporiadateľ, ako aj všetky osoby a organizácie, ktoré sú spojené s uskutočnením podujatia odmietajú výslovne účastníkom každé ručenie za škody osôb, vecí a majetku, ktoré sa vyskytnú pred, v priebehu, alebo po podujatí

 

 Trať


 

Profil trate